STATENS IDRETTSKONFERANSE 2011Konferansen ble avholdt i Tønsberg 25. – 27. januar med tittelen: Er idrett for alle?
Mer enn 350 deltakere fra hele ”Idrettsnorge” deltok og konferansen ble meget vellykket.

Takk til alle som bidro!


ANNIKEN HUITFELDT
Kulturminister